کاربردهای تحقیق همبستگی

اهمیت و کاربردهای تحقیق همبستگی چکیده زمینه پژوهش اهمیت تحقیق همبستگی در ادبیات و پیشینه تحقیقات پرستاری قید شده است، در عین حال تحقیق کمی به بحث در مورد جزئیات طراحی تحقیق همبستگی در دسترس است. هدف پژوهش بحث در مورد مسائل و توجهات مهم تحقیق همبستگی و پیشنهاد راه هایی برای رفع مشکلات بالقوه در طی آماده سازی و اجرای طرح تحقیق همبستگی بحث یافته ها این مقاله شکافی…

حسادت در بین مربیان و پرسنل دانشکده پرستاری

بررسی حسادت و رشک در دانشکده پرستاری چکیده زمینه پژوهش در دانشکده پرستاری رشک و حسادت یکی از عواطف رایج بوده، در اثر تقاضای بهره وری بالاتر، رقابت شدید برای منابع محدود، ترجیح پست ها و فرصت های خاص ارتقاء ایجاد می شود. زمانی که این احساسات خفیف بوده و بخشی از رقابت روزانه باشد، رقابت و بلند پروازی به نفع سازمان است. هرچند رشک و حسادت می تواند عواقب…

روش تحقیق تحلیل متناظر در پرستاری

بصری سازی داده های پرستاری با استفاده از تجزیه و تحلیل تناظر چکیده زمینه پژوهش بانک های اطلاعاتی بزرگ اطلاعات مراقبت بهداشتی که به صورت دیجیتال ذخیره شده اند، به پرستاران این امکان را می دهند که با استفاده از ابزارها و تکنیک های تحقیقات پرستاری به بررسی این اطلاعات بپردازند. تکنیک داده بزرگ (Big data) یک تکنیک پیچیده و چند بعدی است، بنابراین امکان بصری سازی رویکرد مرجح به…

روابط تحقیق در بررسی روایتی

روابط تحقیق در بررسی روایتی چکیده زمینه پژوهش بسیاری از محققان پرستاری روش های روایتی (narrative methods) را بخاطر قدرت داستان گویی آن پذیرفته اند. بررسی های حکایتی به قصه هایی از داده ها متکی هستند. قصه ها ابزارهایی هستند که مردم برای معقول نشان دادن تجربه خود از جهان استفاده می کنند و وسیله نقلیه ای است که توسط آن احساس و خود و دیگران را به اشتراک می…

فاصله شیفت های کاری و سلامت پرستاران

فاصله کوتاه بین شیفت های کاری و افزایش مرخصی استعلاجی در مطالعه ای در نروژ مشخص شده است که کوتاه بودن فاصله بین دو شیفت کاری موجب افزایش احتمال بیماری و گرفتن مرخصی استعلاجی می شود. در این مطالعه کوتاه بودن فاصله بین شیفت را استراحت کمتر از ۱۱ ساعت بین دو شیفت تعریف کرده اند. به نقل از رویتر که گزارش این تحقیق را منتشر کرده است، کوتاه بودن…

اثرات روانی شب ادراری کودکان

بررسی تاثیر روانی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های دبستانی چکیده زمینه و هدف پژوهش شب ادراری و خیس کردن رختخواب یکی از منابع مهم استرس ورانی بخصوص در بچه های بزرگتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روانشناختی شب ادراری بر اعتماد به نفس بچه های سن مدرسه بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. مطالعه در بیمارستان دانشگاهی در مصر انجام شد…

کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و مامایی

رابطه بین رفتارهای سبک زندگی سالم و کانون کنترل سلامت دانشجویان پرستاری و دانشجویان مامایی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین رفتارهای سبک زندگی سالم دانشجویان پرستاری و مامایی و رابطه آن با کانون کنترل سلامتی بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی همبستگی استفاده شد. مطالعه روی ۸۷۰ دانشجوی مامایی و پرستاری انجام شد. فرم اطلاعات فردی توسط محقق ساخته شد، مقیاس رفتارهای سبک…

استرس های وارده بر بیماران مبتلا به آسم

بررسی استرسورهای مرتبط با آسم در بین بیماران مبتلا به آسم برونشیال اردن چکیده زمینه و هدف پژوهش آسم برونشیال یک بیماری عمرانه است که مستلزم مدیریت حساس و دقیق از زمان تشخیص است. رابطه بین آسم و عملکرد فیزیولوژیک شخص بخوبی بررسی و مشخص شده است. هرچند استرسورهای مرتبط با درمان آسم، تاثیر خانواده و سایرین، تاثیر بیماری بر فعالیت های زندگی این بیماران هنوز مستلزم توجیه است. هدف…

مشکلات گوارشی در بیماران دیابتی

شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع علائم گوارشی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی استفاده شد. محیط پژوهش بیمارستان مانیسا ترکیه بود. از بین بیماران دیابتی که به پلی کلینیک های طب داخلی ارجاع می شدند،…

تاب آوری و عوامل مرتبط

بررسی عوامل مرتبط با تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاهها چکیده زمینه و هدف پژوهش تمرکز رو به رشد بر ارتقای بهداشت و رفاه فرصت هایی فراهم آورده است که نقش تاب آوری در سلامتی و بهداشت بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین تاب آوری، علائم افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده بین دانشجویان دانشگاه های اردن بود. مواد و روش ها طرح تحقیق توصیفی مقطعی برای…