درمان تنگی نفس بیماران بخش اورژانس

مداخلات پرستاری درمان تنگی نفس بیماران در بخش اورژانس بیمارستان های بغداد چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات پرستاری است که پرستاران بخش اورژانس برای رفع تنگی نفس بیماران انجام می دهند و چه رابطه ای بین مداخلات پرستاری و مشخصات دموگرافیک آنها شامل (سن، جنس، سطح تحصیلات، سال های تجربه، جلسات آموزشی) وجود دارد. مواد و روش ها طرح تحقیق از نوع کمی (مطالعه…

مصرف کراک و کوکائین و بیماری های روانی

اختلالات روانی ناشی از اعتیاد به کراک و کوکائین چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر تعیین شایعترین اختلالات روانی همراه با مصرف کراک و کوکائین در معتادان مواد مخدر است. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع مرور تلفیقی (Integrative review) است. سئوال زیر به عنوان راهنمای بازنگری و مرور متون استفاده شد: شایعترین بیماری های روانی همراه با مصرف مواد مخدر کراک و کوکائین چیست؟…

برنامه آموزشی ساختاردهی شده رعایت احتیاطات

بررسی تاثیر برنامه آموزشی ساختاردهی شده بر رعایت احتیاط جهانی توسط کارکنان رتبه پنج بیمارستان پودچری هندوستان چکیده زمینه و هدف پژوهش پادشاهی که همه رویای آن را دارند در بیمارستان خوابیده است. محیط فیزیکی و بیولوژیک از تعیین کننده های مهم بهبودی از بیماری و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی است. بهبودی بیماران به شرایط محیطی و جو سالم (دما، رطوبت، هوا)، تمیزی و بی بو بودن، نور پردازی…

کلمپ بندناف و سطح هموگلوبین نوزاد

تاثیر تاخیر در کلمپ بند ناف بر سطح هموگلوبین نوزادان چکیده زمینه و هدف پژوهش کم خونی یکی از اختلالات شایعی است که نه تنها در بالغین بلکه در نوزدان نیز دیده می شود. شیوع آنمی فقر آهن (IDA) در کشورهای در حال توسعه در بالاترین مقدار است. بیشتر از ۵۰% بچه ها تا سن ۱۲ ماهگی دچار کم خونی می شوند. اولین گام در کاهش کم خونی نوزادان می…

اهدای شیر به بانک شیر مادر

مروری بر ویژگی های مادرانی که شیر خود را به بانک شیر اهدا می کنند چکیده زمینه و هدف پژوهش در این مقاله ما به دنبال درک و بررسی انگیزه هایی بودیم که مادران را وادار می کند شیر خود را به بانک شیر اهدا کنند. بنابراین هدف از مطالعه «تعیین انگیزه های اهدای شیر پستان به بانک شیر» بود مواد و روش ها مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است.…

اشعه مادون قرمز و زخم سزارین

بررسی تاثیر اشعه مادون قرمز در بهبود زخم سزارین مادران زائو چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی اشعه مادون قرمز در بهبود زخم و سطح درد مادران زائو گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان پودچری هندوستان بود. مواد و روش ها مطالعه حاضر از طرح تحقیق کمّی تعبیت می کند. طرح تحقیق نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه…

فراسنتز مداخلات مصرف مواد

مداخلات پرستاری مصرف مواد: یک فراسنتز کیفی چکیده زمینه و هدف پژوهش هدف از این مطالعه تعیین مداخلات پرستاران برزیل برای مراقبت از معتادان و مصرف کنندگان دارو و مواد بود. مواد و روش ها بانک های اطلاعاتی مطرح از قبیل پابمد، لیلاکس، سینهال از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ با استفاده از واژه های کلیدی «آموزش بهداشت» و «اختلالات مرتبط با مصرف مواد» جستجو گردید. هشت مقاله جداسازی شد و…

نمونه عنوان پایان نامه پرستاری

رابطه محیط کار، رضایت شغلی و مراقبت های پرستاری

سرمایه گذاری در روابط انسانی برای ایجاد محیط کار سالم، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری چکیده زمینه و هدف: رابطه بین سه جنبه محیط کار، رضایت شغلی و کیفیت مراقبت های پرستاری در این مطالعه بررسی شده است تا راهی برای ارائه مراقبت بهداشتی پیشرو کامل فراهم گردد. هرچند در ادبیات و پیشینه موضوع و اقدامات مدیریتی غالبا این رابطه را یک بعدی و خطی می دانند؛ که…

تاثیر بازی درمانی بر درد کودکان

بررسی تاثیر بازی درمانی در بچه هایی که تحت درمان وریدی هستند: راهبردی برای کاهش درد چکیده زمینه و هدف پژوهش بازی درمانی آموزشی (ITP) برای آماده سازی بچه ها برای انجام رویه هایی مثل رگ گیری مناسب بوده موجب کاهش اضطراب، ترس و درد بچه های بستری می شود که قرار است تحت رویه ای دردناک قرار گیرند. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر بازی درمانی آموزشی (ITP)…

تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان نارس

بررسی تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان خیلی نارس کم وزن چکیده زمینه و هدف پژوهش نارس بودن اولین علت منجر به مرگ بچه های زیر ۵ سال در سراسر جهان می باشد. تقریباً در تمامی کشورها داده های پایا و معتبری در این رابطه وجود دارد و تولد زودرس در حال افزایش است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تحریک فیزیکی بر نوزادان کم وزن نارس و همچنین بر…