تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی

بررسی تاثیر معلمان بر درک از وزن بچه های پیش دبستانی چکیده هدف در این مطالعه تاثیر معلمان، مادران و خود بچه ها بر سوء برداشت بچه های پیش دبستانی از وزن بررسی شد. زمینه بچه های پیش دبستانی بایستی درک صحیحی از وزن خود داشته باشند و تصویر از بدن مثبت داشته و رفتارهای کنترل وزن سالمی در دوران بچگی نشان دهند. مواد و روش ها در این مطالعه…

تاثیر مداخله آموزشی بر عملکرد مبتنی بر شواهد پرستار

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر تقویت آمادگی پرستاران برای عملکرد مبتنی بر شواهد: مطالعه تصادفی کنترل شده یک سر کور چکیده زمینه عدم آمادگی پرستاران برای عمل بر پایه شواهد موجب شده است که جذب، اتخاذ، اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد کند شود، که یکی از نگرانی های بین المللی است و دست یابی به مراقبت پر کیفیت و بهترین برآیندهای بیمار را تحت تاثیر قرار داده است. شواهد اندکی…

تاثیر مداخلات توانمند سازی بر بیماران کلیوی

بررسی تاثیر مداخلات توانمند سازی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه: یک کارآزمایی بالینی چکیده زمینه پیوند کلیه برای بیمارانی که در مرحله پایانی بیماری کلیوی هستند، یک درمان حیاتی محسوب می شود. برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران پس از جراحی پیوند کلیه، مداخلاتی لازم است که مهارت های سازگاری و رفتارهای مراقبت از خود این بیماران را بهبود بخشد. هرچند بیشتر مطالعات قبلی انجام شده در مورد مراقبت…

تاثیر آموزش بر خود مراقبتی بیماران دیابتی

بررسی تاثیر دراز مدت برنامه آموزش دیابت گسترده – عملی بر سطح HbA1c و خود مراقبتی بیماران دیابتی چکیده هدف هدف از این مطالعه بررسی اجرای برنامه آموزش دیابت ویژه و عملی (DEP) و ارزیابی اثرات بلند مدت آن و همچنین تاثیر آن بر متغیرهای روانی اجتماعی بود. فرضیه مطالعه این بود که DEP کنترل متابولیک (هموگلوبین A1c- HbA1c)، دانش فنی، خود کفایی و دفعات مراقبت از خود بیماران را…

تاثیر تضاد نقش و حمایت اجتماعی بر دانشجو

بررسی تاثیر تضاد نقش شغل-خانواده-دانشکده و حمایت اجتماعی بر بهزیستی و رفاه روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقطع بالاتر چکیده هدف هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تضاد نقش شغلی – خانوادگی – تحصیلی و حمایت اجتماعی بر سلامت و بهزیستی روانی پرستاران کارشناس در حال تحصیل در مقاطع بالاتر بود. مواد و روش ها از طرح تحقیق مقطعی همبستگی استفاده شد. نمونه گیری آسان غیر احتمالی برای…

حاملگی و استرس روانی اجتماعی

بررسی پیشگوهای استرس روانی اجتماعی قبل از تولد در زنان حامله چکیده زمینه استرس قبل از زایمان با برآیندهای ناخواسته و مضر در مادران زائو و بچه های آنها همراه بوده است. هرچند تحقیقات کمی در مورد شناسایی و تعیین عوامل همراه با استرس روانی اجتماعی در زنان حامله انجام شده است. هدف بررسی پیش بینی کننده های استرس روانی اجتماعی در طی حاملگی مواد و روش ها یک نمونه…